Oost-Maarland Eijsden

Sint Nicolaas


Sint Nicolaas (6 december)


Van de heilige Nicolaas is weinig bekend. Hij is geboren in Patara in de provincie Lycie in Klein-Azië (Turkije), waar hij in de tweede helft van de derde eeuw in het jaar 270 werd geboren. Nadat zijn oom, de bisschop van het aldaar gelegen Myra was gestorven, volgde Nicolaas hem op negentienjarige leeftijd op als bisschop van Myra (Demre). Hij zou tegen ketterijen als het Arianisme en de Dianaboom gestreden hebben. In het jaar 325 nam Nicolaas deel aan het Concilie van Nicea. In deze periode  begon de christenvervolging weer onder keizer Calerius Valerius Maximus. De heilige Nicolaas kwam ook in de gevangenis terecht en werd zwaar gefolterd. Toch wist hij onder ebarmelijke omstandigheden en met veel pijn deel te nemen aan het Concilie van Nicea.


Op een zeeries stilde hij, door gebed, een zware storm; daarom wordt hij als patroon van de zeelieden vereerd. In het Oosten wordt de heilige Nicolaas buitengewoon vereerd als grote wonderdoener en als verkondiger van Gods Woord. In 1087 werden zijn relieken door Italiaanse kooplieden gestolen en overgebracht van Myra naar Bari in Italie. Vanaf die tijd is zijn verering in het western verder uitgebreid. Hollandse koopvaders hebben de populariteit van Sint Nicolaas overgebracht naar de stad Amsterdam, waarvan ‘Sinterklaas’ de patroon is.


Nicolaas werd beroemd en Heilig verklaard na het verrichten van verschillende wonderen, die uitgroeiden tot legendes. Het uitdelen van de bruidsschat voor drie dochters die, door geldgebrek, verkocht zouden worden om de bruidschat te kunnen opbrengen. Het redden van drie kleine kinderen, tijdens een hongersnood, die vermoord waren en in een vat ingepekeld lagen. Het redden van mensen die ter dood veroordeeld waren, door hun onschuld te bewijzen.


Patroon van: Rusland: misdienaars, kinderen, jonge vrouwen, pelgrims, reizigers, advocaten, rechters, notarissen, kooplui, apothekers, waarden, wijnhandelaren, parfumfabrikanten, parfumhandelaren, zeelui, matrozen, vissers, vlotschippers, molenaars, bakkers, korenhandelaars, zaadhandelaars, slagers, bierbrouwers, jeneverstokers, boeren, wevers, stoffenverkopers, kanthandelaren, steengroevenarbeiders, kuipers, steenhouwers, kaarsenmakers, brandweer, gevangen, zeegevaar, knopenmakers

Patroon tegen: Watersnood, zeegevaar, dieven

Patroon voor: Gelukkig huwelijk, terugkrijgen van gestolen goederen