Kerkbestuur

R.J. Verheggen pastoor

Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden

06-53515143, 043-4091267


Bestuursleden parochie Breust- Eijsden 

Mw. S.Voncken - Damhuis

Bat 8, 6245 BM Eijsden

Dhr. J. van Mölken

M.L. Kingstraat 20, 6245 GJ Eijsden


Bestuursleden Oost-Maarland

vacature