Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND

MARIA TENHEMELOPNEMING MARIADORP


Pastoor: R. J. Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267 / 06-53515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur Oost-Maarland: dinsdag van 17.45-18.15 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND


Zaterdag 4 juli

19.15 u OM H. Mis

Agatha Rompelberg-Huls;

Jrd. Tiny Maas-Volders (st);

Jrd. Emile Duijsens en Mia Duijsens-Roosen;

Corné Doumen en Annie Doumen-Konings (st)

 

Zondag 5 juli

11.00 u OM H. Mis Eerste H. Communie

Voor alle communiekantjes;

Voor het welzijn van de gemeenschap van Oost-Maarland;

Mathieu van Aubel

 

Dinsdag 7 juli

18.15 u OM Aanbidding en rozenkrans

19.00 u OM H. Mis

 

Zaterdag 11 juli

19.15 u OM H. Mis

Nico Broers en fam.;

Voor alle overledenen van de fam. Rompelberg-Huls;

Jrd. Maria Gertrudis Coenen (st)


 BREUST - EIJSDEN


Vrijdag 3 juli – Eerste vrijdag van de maand

09.00 u Uitbrengen ziekencommunie

18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans

19.00 u Breust H. Mis

Ter ere van het H. Hart;

Echtpaar Cobben-Boomaerts (st)

 

Zaterdag 4 juli

18.00 u Breust H. Mis

Trinette Philippens-Pieters (off);

Gerardine Wolfs-Janssen (off)


Zondag 5 juli

10.00 u Eijsden H. Mis

Lily van Beek-Dresen (off)

 

Maandag 6 juli

Poetsen kerk Breust

 

Donderdag 9 juli

19.00 u Eijsden H. Mis

Tot intentie (st)

 

Vrijdag 10 juli

18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans

19.00 u Breust H. Mis

Chrétien en Corrie Tossings-Haenen (st);

Ter intentie (st)

 

Zaterdag 11 juli

18.00 u Breust H. Mis

 


     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved