Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND

MARIA TENHEMELOPNEMING MARIADORP


Pastoor: R. J. Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267 / 06-53515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur Oost-Maarland: dinsdag van 17.45-18.15 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND


Maandag 1 juni - Pinkstermaandag

09.30 u OM H. Mis

Nico Broers en familie;

Alphons Rekko;

Jacques Huls en Elisabeth Jacobs;

Voor een ernstige zieke;

Voor alle overledenen van de fam. Rompelberg

 

Dinsdag 2 juni

18.15 u OM Aanbidding en rozenkrans

19.00 u OM H. Mis

 

Zaterdag 6 juni

19.15 u OM H. Mis

Jean Mingels (off);

Fien Meertens-Tossings (off);

Roos Devue-Janssen (off);

Joseph Spits en overleden familie;

Overleden ouders Duysens-Spronck (st)

 

BREUST - EIJSDEN


Maandag 1 juni - Pinkstermaandag

09.30 u OM H. Mis

Jean Hegtermans

Mathieu Jeukens (Caestert) (st)

Jrd. Jacques Wolfs en Fien Wolfs-Schols

 

Donderdag 2 juni

09.00 u Eijsden H. Mis

 

Vrijdag 5 juni – Eerste vrijdag van de maand

18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans

19.00 u Breust H. Mis

Gerardine Wolfs-Janssen (off);

Ter ere van het Heilig Hart,

Pool Prompers;

Dennis Dresen;

Frans Fonsaer, Marie Jeukens en fam. Jeukens-Jeanhomme;

Echtpaar Cobben-Boomaerts (st);

Ouders Jeukens-Jeanhomme en kinderen (st);

Overleden ouders Janssen-Jacobs (st);

Marieke Christien Duysens (st);

Tot intentie (st)

 

Zaterdag 6 juni

18.00 u Breust H. Mis

Trinette Philippens-Pieters (off);

Jrd. Lilian Thür-Beckers en voor Jan Beckers;

  1. Verjaardag Ouders Creuwels-Warnier, zoon Louis en dochter Annie (st)

 

AANMELDEN HEILIGE MIS
U kunt zich alleen aanmelden voor het komend weekend, niet voor een langere periode. Mocht u in het weekend niet kunnen, we hebben ook verschillende weekmissen waar u naar toe kunt gaan.


Hoe aanmelden:
Breust-Eijsden: op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op het nummer 043-4091267
Oost-Maarland: op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op nummer 06-51968042

     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved