Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND

MARIA TENHEMELOPNEMING MARIADORP


Pastoor: R. J. Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267 / 06-53515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur Oost-Maarland: dinsdag van 17.45-18.15 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND


Zaterdag 26 september
14.00 u OM Doop Rik Custers
19.15 u OM H. Mis
Jrd. fam. Rompelberg-Huls en fam. Spits-Janssen


Dinsdag 29 september
18.15 u OM Aanbidding en rozenkrans
19.00 u OM H. Mis
Overleden fam. Dassen-Janssen


Zaterdag 3 oktober
19.15 u OM H. Mis
Jrd. overleden ouders Roosen-Smeijsters (st)


BREUST- EIJSDEN


Vrijdag 25 september
18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans
19.00 u Breust H. Mis


Zaterdag 26 september
18.00 u Breust H. Mis
Jrd. ouders Dassen Custers Paulissen en fam.;
Jrd. Gerard Debeij;
Rina Lardenoije-Broers en fam.;
Ouders Huijnen-Tercafs;
Jrd. ouders Hub Creuwels, Net Warnier, zoon Louis en dochter Annie (st);


Zondag 27 september

10.00 u Eijsden H. Mis
Marieke Smeets-Spauwen (off);
Job Hameleers en overledenen fam. Hameleers en fam. Dassen


Maandag 28 september
10.30 u Breust H. Mis


Donderdag 1 oktober
19.00 u Eijsden H. Mis
Tot intentie (st)


Vrijdag 2 oktober – Eerste vrijdag
van de maand
18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans

19.00 u Breust H. Mis
Pool Prompers;
Ter ere van het Heilig Hart;
Jef Weertz;
Servaas Pinckaers-Essers en Guillaume en Netta Pinckaers-van Weert (st);
Echtpaar Cobben-Boomaerts


Zaterdag 3 oktober
18.00 u Breust H. Mis


     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved