Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND

MARIA TENHEMELOPNEMING MARIADORP


Pastoor: R. J. Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267 / 06-53515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur Oost-Maarland: dinsdag van 17.45-18.15 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND


Zaterdag 23 januari

19.15 u OM H. Mis

Corné en Annie Doumen-Konings (st);

1ste Jrd. Roos Devue-Janssen en fam. Devue-Janssen

Leden en overleden leden van de Broederschap St. Sebastianus en

de overleden leden van de Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland.

In het bijzonder voor de overleden leden in 2019:

Erelid Majoor b.d. Eugène Meertens;

Ridder in de Orde Broederschap Sebastianus Oost-Maarland John Schreurs;

Schuttebroeders Jean Mingels, Jean Bessems en Jef Schrijnemaekers;

Oud-Koningin 1965 Karin Hessels-Odekeren.

In het bijzonder voor de overleden leden in 2020:

Oud Koning 1969 Henk Odekerken;

Schuttebroeders Dick Loijenga, Harry Notermans; Jacques Wolters;

Oud Koningin José Adriaens-Peeters 1971-1973-1977


Dinsdag 26 januari

18.15 u OM Aanbidding en rozenkrans

19.00 u OM H. Mis

 

Zaterdag 30 januari

19.15 u OM H. Mis

Bèr Steijns en overleden fam.


BREUST- EIJSDEN


Vrijdag 22 januari

19.00 u Breust H. Mis

Ouders Trijpsteen-Levaux en fam.

 

Zaterdag 23 januari

18.00 u Breust H. Mis

Jrd. Jeng Rousch en Josephine Rousch-Thijssen en

zonen Henri en Gerrit en zijn echtgenote Tiny

 

Zondag24 januari

10.00 u Eijsden H. Mis

 

Maandag 25 januari

10.30 u Breust H. Mis

 

Donderdag 28 januari

19.00 u Eijsden H. Mis

 

Vrijdag 29 januari

19.00 u Breust H. Mis

Tot intentie (st)

 

Zaterdag 30 januari

18.00 u Breust H. Mis

 

Zondag 31 januari

10.00 u Eijsden H. Mis

6-wknd Bèr Pinckaers;

6-wknd Wil Piters-Houweling

     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved