Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND

MARIA TENHEMELOPNEMING MARIADORP


Pastoor: R. J. Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267 / 06-53515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur Oost-Maarland: dinsdag van 17.45-18.15 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530


OOST-MAARLAND


Zaterdag 25 maart

19.15 u OM H. Mis Voorstellingsmis Communiekantjes

Cornee en Annie Doumen-Konings

 

Dinsdag 28 maart

19.00 u OM H. Mis

 

Zaterdag 1 april - Palmpasenviering

19.15 u OM H. Mis

Pap Roosen (v,w. verjaardag)

 

 

BREUST-EIJSDEN

 

Vrijdag 24 maart - Vormselviering

19.00 u Breust H. Mis mmv het Klarinetensemble van de Koninklijke Harmonie Sainte Cecilé

Hubert Smeets en fam.

 

Zaterdag 25 maart

18.00 u Breust H. Mis

 

Zondag 26 maart

10.00 u Eijsden H. Mis

17.00 u Eijsden Oecumenische Vesper

 

Maandag 27 maart

10.30 u H. Mis in De Bron

 

Donderdag 30 maart

19.00 u Eijsden H. Mis

 

Vrijdag 31 maart

19.00 u Breust H. Mis

Jos Boot (off)

 

Zaterdag 1 april - Palmpasenviering

18.00 u Breust Gezinsmis, start bij De Bron

José Waterval-Kicken (off)

 

Zondag 2 april - Palmzondag

10.00 u Breust H. Mis mmv Schola

Annie Hessels (off);

Jannie Meertens (off);

Gerard Fonsaer (off);

Martin Pachen;

Jrd. Maya Willems-Feijs en Jean Willems (st);

Bijzondere intentie