Oost-Maarland Eijsden

Sint Jozef


Jozef Voedstervader van Jezus, Nazareth, Palestina; † eerste kwart van de 1e eeuw.


Feest 23 januari (Maria's verloving met Jozef) & 19 maart & 1 mei 'Jozef werkman' & 20 juli (= 26 Abib: Koptische Kerk) & 26 december (verloofde: oosterse kerk).


In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in Jezus' kindheidsverhalen (Matteüs 01-02; Lukas 01-02). Hij is een afstammeling van David. Hij is timmerman (Matteüs 13,55) en woont in Nazareth. Hij is een rechtschapen mens en hij zorgt goed en liefdevol voor Maria en haar kind. Meer weten we eigenlijk niet van hem.

Al heel gauw gaan de gelovigen er van alles bij bedenken. Legenden ontstaan en doen de ronde, net als bij Maria. Jozef zou 80 jaar geweest zijn, toen hij met Maria trouwde; een andere legende zegt zelfs 200.

Omdat Maria's toekomstige bruidegom haar maagdelijkheid moest respecteren, verliep de uitverkiezing op een ingewikkelde manier. Tezamen met alle andere ongetrouwde afstammelingen van koning David werd hij opgeroepen om te zien wie van hen de gelukkige was om met Maria te trouwen. Doordat zijn herdersstaf ging bloeien en een duif uit die staf tevoorschijn kwam, was het duidelijk dat hij de door God uitverkoren bruidegom was.