Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
MARIA TENHEMELOPNEMING

Op 15 augustus vieren we in de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest van het jaar en één van de oudste Mariafeesten. Het wordt als sinds de derde eeuw gevierd.

We mogen erbij stilstaan dat niet alleen Jezus in de hemel is opgenomen, maar dat ook Maria helemaal in de liefde van God is opgenomen. Zoals God zijn liefde geopenbaard heeft door Zijn Zoon naar de wereld te zenden, zo is Maria opgenomen in de volheid van Gods liefde, om zorg te dragen voor ons mensen hier op aarde. In de hemel deelt Maria in de zorg van Jezus om de mensen in hun nood nabij te zijn. We zullen er in de H. Mis van zaterdagavond 15 augustus heel bijzonder bij blijven stilstaan.

 

ZEGENEN KROETWÛSJ
In alle vieringen van 15 en 16 augustus zullen we op het einde van de H. Mis de kroetwûsj gaan zegenen. U kunt deze zelf samenstellen en meebrengen naar de kerk. Het zou natuurlijk mooi zijn als we dit met zoveel mogelijk mensen zullen doen. Als teken van ons geloof en verbondenheid met onze traditie.

MIS ZONDAG 16 AUGUSTUS BIJ DE LOURDESGROT IN MARIADORP

Normaal gesproken zou rond het feest van Maria Tenhemelopneming altijd de processie trekken door de straten van Mariadorp, maar helaas kan dat dit jaar niet doorgaan. Maar om toch stil te staan bij het patroonsfeest, zal er op zondag 16 augustus om 11.30 uur een Openluchtmis zijn bij de Lourdesgrot. Graag willen we u uitnodigen om dit feest met ons mee te vieren.

 

VLAGGEN

Bij de Bronken in de andere dorpen werd massaal gehoor gegeven aan de oproep om de vlag uit te hangen, ook al trok de Bronk niet. Graag wil ik die oproep nu ook doen, nu het zondag Bronk zou zijn in Mariadorp. Zeker ook voor de mensen van Poelveld die bij de Parochie van Mariadorp horen. Maar het zou mooi zijn als doorheen heel Breust en Eijsden  de vlag uithangt als teken van verbondenheid.


GENIETEN

Ik was een tweetal weken geleden even een paar dagen op vakantie, deels in Noord-Limburg en deels op de Veluwezoom. Daar heb ik flink wat gewandeld. Na een hele drukke periode was het goed om even je hoofd tot rust te laten komen. Juist in alle drukte van ons land waren sommige plaatsen waar ik gewandeld heb oases van rust. Plaatsen waar je kon genieten van de stilte, van de bloemen en planten, of van allerlei soorten vogels en insecten, genieten van de natuur.

Eigenlijk is dat heel mooi. In ons leven is heel wat hectiek, we veroorzaken zelf heel wat stress, en dan is het ook voor ons zelf belangrijk dat we plaatsen van rust kunnen vinden, plaatsen waar we mogen genieten. Genieten van het kleine, van het mooie van de natuur. En juist in die rust mogen we ook God vinden. Vakantie komt van Vacare Deo. Tijd voor God.

We hebben vaak helemaal niet zoveel nodig om gelukkig te kunnen zijn, om te kunnen genieten, als we er maar voor openstaan.

Ik wens u alle toe dat u in deze vakantieperiode mag genieten, dat u de rust mag gaan vinden om zo weer kracht te krijgen om verder door te kunnen gaan. En weet dat heel veel kerken zo’n oase in het leven willen zijn. Oases die je nieuwe energie geven.

Loop in deze vakantieperiode eens extra een kerk binnen. Laat je daar raken door Gods liefde, en geniet van de schoonheid van alles wat God ons geef.

Graag wens ik u allen een mooie vakantietijd toe.


VAKANTIEWENS

De mens maakt reizen om zich te verbazen 

over de hoogte van de bergen,

over de geweldige golven van de zee,

over de lange loop van de meanderende rivieren,

over de uitgestrektheid van de oceaan,

over de reikwijdte van de sterren...

maar al te vaak gaat hij aan zichzelf voorbij!

Misschien biedt deze vakantie juist de tijd om met nieuwe verwondering en bewondering dichter bij jezelf te komen,

dichter bij een ander,

dichter bij het goddelijk geschenk een "Mens van God" te zijn!

Zo'n goddelijke tijd wensen we je van harte toe! 


HEILIGE MISSEN
Vanaf 1 juli mogen weer H. Missen gevierd worden met 100 mensen erbij. Aanmelden is dan niet meer nodig. Wel moet er nog steeds 1,5 meter in acht worden genomen en de andere inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen. Dit betekent dat er in de St. Christinakerk in Eijsden slechts 40 á 45 personen de H. Mis kunnen bijwonen. In deze kerk zal een presentielijst worden neergelegd en vol is vol.


Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com.


NIEUWSBRIEF

Iedere week wordt er voor alle samenwerkende parochies een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en een troostend woord. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar parochiebreusteijsden@ziggo.nl.


      Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved