Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
DIERENZEGENING.
Op de feestdag van de H. Franciscus vieren we Werelddierendag. Juist vanwege zijn
verbondenheid met de schepping. Op de vooravond van dit feest zal voor de kerk van
Mariadorp de jaarlijkse Dierenzegening gaan plaatsvinden. Het is een mooi gebruik om Gods
zegen over de dieren te vragen, heel bijzonder natuurlijk de eigen huisdieren, of de dieren die
zeer dierbaar zijn. De kinderen die geen eigen huisdier hebben, mogen natuurlijk ook hun
knuffeldier meebrengen.
Een en ander zal plaatsvinden op het plein voor de kerk van Mariadorp op zaterdag 3 oktober om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom


UITVAART, in de kerk is veel meer mogelijk dan u denkt.
In de afgelopen decennia is onze samenleving flink veranderd. Meer en meer zijn mensen hun
eigen keuzes gaan maken. Dit ontwikkelingen zien we o.a. terug rond het sterven en de
uitvaart. Toen ik ruim 27 jaar geleden priester werd, was het nog standaard dat de pastoor de
tekst voor het prentje schreef en de eigen inbreng van de familie was meer uitzondering dan
regel. Tegenwoordig maakt de familie meestal de tekst van het prentje en heeft men eigen
inbreng in de afscheidsviering. Dit is mooi en persoonlijker.
In onze huidige maatschappij is een herdenkingsdienst voor een overledene meer en meer een
persoonlijk afscheid geworden als ook een blijk van steun aan de familie van de overledene.
In onze leefgemeenschappen wil de familie van de overledene vaak toch ook de
betrokkenheid van de overledene tot het geloof in God tot uitdrukking brengen.
Nu merk ik zeker in de afgelopen periode dat mensen menen dat zoiets in de kerk niet
mogelijk is en daarom zoekt men nu andere plaatsen om afscheid te nemen.
Maar dat is zeker niet zo. Natuurlijk als u kiest voor een uitvaartmis, dan zijn er wat meer
regels waar we aan moeten voldoen, maar ook dan is eigen inbreng altijd mogelijk.
Kiest u echter voor een gebedsdienst dan is er veel meer mogelijk. Natuurlijk worden er ook
gebeden en overwegingen uitgesproken, we zijn tenslotte in de kerk en we verkondigen daar
altijd ons geloof in de verrijzenis en het eeuwige leven, maar er is veel meer mogelijk om
eigen inbreng te hebben als familie. En dan niet alleen qua teksten die men uitspreekt. De
keuze in muziek is breder en men kan zelf een beamer installeren en bedienen voor foto's of
film. Ook het gebruiken van een voorwerp als symbool voor de overledene is mogelijk. Naast
de pastoor of kapelaan kan ook iemand, namens de parochie, de gebedsdienst (mee)leiden.
We willen als kerk er zijn voor alle mensen binnen onze parochie, zeker op de moeilijke
momenten van het leven, zoals bij het sterven. Mocht u meer willen weten wat mogelijk is,
neem dan gerust contact op.


COMMUNIE EN VORMSEL DIT NIEUWE SCHOOLJAAR.

De communie en vormselvieringen voor dit nieuwe schooljaar zijn allemaal weer vastgelegd. In de hoop dat alles dan normaal kan doorgaan.
De Communies zijn als volgt.
Zondag 2 mei 2021:

9.00 uur in Oost-Maarland
11.00 uur in Mariadorp voor de kinderen van Breust-Eijsden en Mariadorp samen.
Hemelvaartsdag 13 mei 2021

9.30 uur in Gronsveld, voor de kinderen van Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt


Het Vormsel is als volgt:
Zaterdag 14 november 2020 19.15 uur in Oost-Maarland
Vrijdag 5 maart 2021 19.00 uur in Breust, voor de kinderen van Breust-Eijsden en Mariadorp samen.
Zaterdag 6 maart 2021 19.00 uur in Gronsveld, voor de kinderen van Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt


Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com.


GEZOCHT
Op de maandagmorgen om 10.30 is er de H. Mis in de kerk van Breust (uitgezonderd de 1e maandag van de maand) speciaal ook voor de bewoners van de Bron en de Motteburcht. Alleen hiervoor zijn er wel vrijwilligers nodig die de mensen gaan halen en brengen. Doordat door
omstandigheden een aantal vrijwilligers zijn gestopt, komen we eigenlijk een paar handen tekort. Mocht u interesse om mee te komen helpen, neem dat gerust contact op.


NIEUWSBRIEF

Iedere week wordt er voor alle samenwerkende parochies een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en een troostend woord. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar parochiebreusteijsden@ziggo.nl.


      Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved