Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

E-mail Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 01150001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nl


 

PROCESSIE KAPEL O.L.VROUW VAN TOEVLUCHT RIJCKHOLT 1 OKTOBER 14.30 UUR

Op zondag 1 oktober willen we de Mariamaand weer goed openen. We zullen dan in processie trekken naar de kapel van O.L.Vrouw van Toevlucht, op de Voerenweg. We zullen dit doen vanuit de kerk van Rijckholt en Gronsveld om 14.30 uur. Bij de Mariakapel zullen we dan om 15.00 uur een gezamenlijk gebedsmoment hebben. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen om mee te gaan, of anders om samen te komen bij de kapel voor het gezamenlijk gebed.

 

DIERENZEGENING
Op zaterdag 7 oktober zal om 15.30 uur weer de dierenzegening plaatsvinden bij de kerk van Mariadorp. Van harte welkom hierbij.

 

INTENTIES LOURDES
Pastoor gaat in de herfstvakantie met de gezinsbedevaart naar Lourdes. U kunt t/m 13 oktober uw intenties afgeven, zodat er in Lourdes bij de grot voor gebeden kan worden en ze aansluitend daar bij Maria achtergelaten kunnen worden.

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Er komen vragen over wanneer Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Op vrijdag 3 november zal om 19.30 uur i.s.m. het St. Christinakoor een Allerzielenviering zijn in de St.Christinakerk.
Als u een overleden dierbare wilt herdenken, mag u dit voor 23 oktober kenbaar maken via een e-mail aan vanweertmarlie@gmail.com en dan zal er een kaarsje worden aangemaakt ter nagedachtenis.

Op zondag 5 november zal in Eijsden om 10.00 uur de Allerzielenviering zijn met aansluitend het zegenen van de graven rondom de kerk.
De graven op het kerkhof aan de Hutweg worden gezegend na de H. Mis en Allerzielendienst in Mariadorp, zo rond 12.30 uur.

’s Middags is er om 15.00 uur een Allerzielenlof in de kerk van Breust. Tijdens het Allerzielenlof zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar van de parochie Breust-Eijsden worden genoemd en voor hen een kaars worden ontstoken.
Aansluitend zullen de graven rond de kerk en op het kerkhof van de Groenstraat worden gezegend.

En om 17.00 uur in Oost-Maarland zal er een Requiemmis zijn voor de overledenen van het afgelopen jaar. We zullen hun namen noemen en voor hen een kaars ontsteken. Aansluitend worden de graven gezegend.