Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
NIEUWE CORONAMAATREGELEN

In verband met de oplopende coronabesmettingen en de maatregel van de Regering om na 17.00 uur geen activiteiten meer te organiseren, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om voorlopig na 17.00 uur geen vieringen te houden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit alles gaat vanaf maandag 6 december in.
Verder zal voor de vieringen met Kerstmis weer gereserveerd moeten gaan worden. Hoe dit zal gaan gebeuren leest u komende week. De anderhalve-meter-maatregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje blijft gehandhaafd, zo ook de regels voor het uitreiken van de  Communie. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten. Zij wijzen in deze Adventstijd op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Wat betekent dit voor onze parochies. Dit is het voorlopige schema van de H. Missen.

Zaterdag         16.00 uur Breust
Zondag           10.00 uur Eijsden, 11.00 uur Oost-Maarland en 11.30 uur Mariadorp
Maandag        10.30 uur Breust
Dinsdag          9.00 uur Oost-Maarland
Donderdag     9.00 uur Eijsden
Vrijdag           10.30 uur Breust

Vieringen met Kerstmis zullen waarschijnlijk als volgt nu zijn.
Kerstavond:
16.00 uur        H. Mis Breust en Oost-Maarland       Gebedsdienst Mariadorp

1e Kerstdag
9.00 uur          H. Mis Breust
10.15 uur        H. Mis Eijsden
11.00 uur        H. Mis Oost-Maarland
11.30 uur        H. Mis Mariadorp      

2e Kerstdag
10.00 uur        H. Mis Eijsden                      

11.00 uur        H. Mis Oost-Maarland          
11.30 uur        H. Mis Mariadorp      


DIGITALE NIEUWSBRIEF

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina.
We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich voor de digitale Nieuwsbrief aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl


Mocht u graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com


Op de eerste vrijdag van de maand wordt er altijd de ziekencommunie bij de mensen thuis uitgereikt. Als u dat wilt of iemand weet die dat zou willen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij het parochiebureau, tel 4091267 of per e-mail parochiebreusteijsden@ziggo.nl.