Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
CORONAMAATREGELEN

Zodra u de kerk binnenkomt of verlaat dient u een mondkapje te dragen. We verzoeken u ook om het mondkapje te dragen gedurende de H. Mis, natuurlijk met uitzondering voor de H. Communie.

Het maximum aantal toegestane bezoekers van de mis is weer terug naar 30; aanmelden voor de missen in het weekend is dus belangrijk. Aanmelden kan alleen voor het eerstvolgend weekend, dus niet al vooruit, telefonisch op dinsdag- of op donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur (tel. 043-4091267) in Eijsden en op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur in Oost-Maarland (tel. 06-51968042). Daarnaast blijven natuurlijk de gebruikelijke maatregelingen van kracht.

 

Communie en Vormsel 2021 Parochies Breust- Eijsden en Mariadorp

Wilt u graag uw kind, op zondag 2 mei, de Communie laten ontvangen of, op vrijdag 5 maart, laten Vormen maar zit uw kind niet in Eijsden op school dan kunt u uw kind hier toch voor aanmelden door een email te sturen naar de parochie Breust-Eijsden (info@parochieoostmaarlandeijsden.nl) . Via het parochiekantoor ontvangt u dan een aanmeldingsformulier. Leerlingen van de beide basisscholen ontvangen het formulier via hun school. Graag aanmelden voor 30 oktober.  De data zijn onder voorbehoud. We moeten rekening houden met de geldende Coronamaatregelen.


Mocht u graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com.


NIEUWSBRIEF

Iedere week wordt er voor alle samenwerkende parochies een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en een troostend woord. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar parochiebreusteijsden@ziggo.nl.


      Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved