Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

E-mail Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 0115001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nl


  

Bronk Oost-Maarland


Zondag 7 juli is de Sacramentsprocessie in Oost-Maarland.

Om 8.45 uur opstellen van de processie aan de St. Jozefschool. De processie vertrekt om 9.00 uur aan de St.Jozefschool en gaat dit jaar eerst naar Maarland en dan naar Oost.

De route is als volgt:

School, Kerk, Pastoor Starmansstraat, St. Jozefstraat, Hoogstraat, Spoorstraat, St.Jozefstraat, Pastoor Rosierstraat, Parrestraat, Dorpsstraat, Putstraat, Kloppenbergweg, Catharinastraat, Dorpsstraat, St. Jozefstraat, Kerk.

 

Er zijn 6 rustaltaren: Hoogstraat, Spoorstraat/St. Jozefstraat, Pastoor Rosierstraat, (Remigiushof), Putstraat, Catharinastraat, Parrestraat.

 

Wij verzoeken u om de processieroute vrij te houden van geparkeerde auto’s

en andere obstakels, zodat de processie waardig en eerbiedig door onze straten

kan trekken.

 

GESPREK

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267 of 06-53515143. Het nummer van kapelaan Boby Thomas is 06-59710549 of mail naar: bobythottakara@gmail.com.