Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat

Omdat er op dit moment nog niets bekend is over eventuele versoepelingen van de coronaregels zijn de H. Missen nog als volgt.

Zaterdag         16.00 uur Breust
Zondag           10.00 uur Eijsden, 11.00 uur Oost-Maarland en 11.30 uur Mariadorp
Maandag        10.30 uur Breust
Dinsdag          9.00 uur Oost-Maarland
Donderdag     9.00 uur Eijsden
Vrijdag           10.30 uur Breust


Ziekencommunie

Ook in het nieuwe jaar zal op de eerste vrijdag van de maand de ziekencommunie worden uitgereikt. Weet u nog iemand die daar graag gebruik van wil maken, geef het dan door aan het parochiebureau, tel 4091267 of via de e-mail parochiebreusteijsden@ziggo.nl.


DIGITALE NIEUWSBRIEF

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina.
We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich voor de digitale Nieuwsbrief aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl


Mocht u graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com