Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
#RedWednesday
Aandacht voor vrijheid van godsdienst en vervolging van christenen

Op woensdag 25 november worden in heel Nederland kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. Een groeiend aantal kerken doet mee met #RedWednesday.
Inmiddels kleuren zo'n 83 kerken in Nederland rood, van Texel tot Maastricht. Waaronder ook de Martinuskerk van Breust.
Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen - vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in Nood presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen.

 

OECOMENISCHE VESPERS
Graag willen wij u bij de start van de adventsperiode, de start van het nieuwe kerkelijke jaar, uitnodigen voor de oecumenische vesperviering op zondag 29 november om 17.00 uur in de Christinakerk van Eijsden. Dit i.s.m. de protestantse gemeente van Eijsden.

 

ADVENT
Zondag 28 november start weer de Advent, onze voorbereidingstijd op Kerstmis. 4 weken van voorbereiding op het feest van de Geboorte van Gods Zoon.
Op de 1e zondag van de advent zullen als symbool van deze periode ook de 1e kaars van de adventskrans weer gaan aansteken. Het gebruik om vier kaarsen op een krans van altijd groene takken te plaatsen is het symbool geworden van de advent in de huizen van de christenen. De adventskrans met de vier kaarsen, die geleidelijk aangestoken worden, zondag na zondag tot aan het hoogfeest van Kerstmis, is de herinnering aan de verschillende etappes van de heilsgeschiedenis vóór Christus.

Ook is het hét symbool van het profetisch licht dat langzamerhand de nacht verlichtte van de verwachting tot het opgaan van de zon der gerechtigheid.

 

ADVENTSKRANSEN ZEGENEN

Graag wil ik ook uw eigen adventskransen zegenen. Want wat is mooier als voorbereiding op het kerstfeest om samen steeds weer opnieuw een kaars meer te ontsteken. U kunt uw eigen krans meenemen naar de kerk en voor in de kerk neerleggen. Dan zullen we deze samen met de krans van de kerk gaan zegenen.
Hoe maakt u een adventskrans. De krans bestaat uit groen. Symbool ook dat het leven blijft en niet sterft. Met daarop 4 witte kaarsen, wit als symbool van het goddelijke en symbool van blijdschap. De 4 kaarsen als teken van de 4 weken van de advent. Met daarbij paars lint. Paars de kleur van de bezinning omdat we ons ook innerlijk moeten voorbereiden. Verder kunt u het nog naar eigen smaak verder versieren.

 

CORONAMAATREGELEN

Zodra u de kerk binnenkomt of verlaat dient u een mondkapje te dragen. We verzoeken u ook om het mondkapje te dragen gedurende de H. Mis, natuurlijk met uitzondering voor de H. Communie.

Het maximum aantal toegestane bezoekers van de mis is weer terug naar 30; aanmelden voor de missen op zaterdag en zondag is dus belangrijk, voor de vrijdag hoeft niet. Aanmelden kan alleen voor het eerstvolgend weekend, dus niet al vooruit, telefonisch op dinsdag- of op donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur (tel. 043-4091267) in Eijsden en op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur in Oost-Maarland (tel. 06-51968042). Daarnaast blijven natuurlijk de gebruikelijke maatregelingen van kracht.

 

UITVAARTEN

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.Mocht u graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com.


NIEUWSBRIEF

Iedere week wordt er voor alle samenwerkende parochies een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en een troostend woord. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar parochiebreusteijsden@ziggo.nl.


      Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved