Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

Email Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 01150001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nlVAKANTIE

Langzaamaan komt de vakantieperiode dichterbij voor veel mensen. De scholen gaan binnenkort weer voor 6 weken dicht. De koren en muziekgezelschappen hebben vaak ook repetitiepauze. En ook de sportclubs stoppen vaker met de trainingen.

Voor velen tijd vrij dus, maar hoe je ga je deze tijd invullen. Ga je ze helemaal vol plannen met alles wat je wilt doen of wat je allemaal wilt zien.

Als we zoveel hooi op onze vork nemen, dan zullen we niet kunnen genieten van de vakantie. Het risico bestaat dat we dan nog meer gestrest terugkeren dan we vertrokken.

De Bijbel zegt ons dat we onbevangen op tocht moeten gaan, open voor het nieuwe, het verrassende. De moderne lifestyle heeft daar een nieuw woord voor gevonden: “onthaasting”, niet meer zo druk van het ene naar het andere rennen, niet meer per se zoveel ervaringen willen meemaken.

Beste parochianen wellicht is dat een goede raadgeving voor de komende vakantie. Laten we er naar streven om op een onbevangen manier de komende weken op ons af te laten komen, dan kunnen we misschien God zelf bespeuren in een onverwachte ontmoeting, of kunnen we Gods hand herkennen in de schoonheid van de natuur.

Graag wil ik iedereen een goede vakantie toewensen, wat u ook gaat doen.


CONTACT 

Wilt u een gesprek met een van onze priesters kunt u contact opnemen met Pastoor Ruud Verheggen 06-53515143, e-mail: ruud.verheggen@home.nl of Kapelaan Robin 06-59706745, e-mail: robinthanni@gmail.com