Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

Email Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 01150001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nlVIERINGEN KERSTMIS
We krijgen al regelmatig vragen over de tijden van de H. Missen met Kerstmis. Bij deze dus.
Kerstavond:           

16.30 uur Peuter/kleuterviering Mariadorp;

17:30 uur Gezinsmis Breust;

19:00 uur Gezinsmis Oost-Maarland;

21:00 uur H. Mis Mariadorp;

23.00 uur H. Mis Breust.

1e Kerstdag 10:00 uur H. Mis Eijsden, 11.30 uur H. Mis Oost-Maarland

2e  Kerstdag: 11:30 uur H. Mis Mariadorp


GEZINMISSEN KERSTMIS
U ziet in het rooster dat we op verschillende plaatsen, peuter/kleuterviering of Gezinsmissen willen houden met Kerstmis. Maar dat kan natuurlijk alleen als er kinderen zijn die willen meespelen, meelezen, meehelpen, zowel als natuurlijk ook ouders die bereid zijn om wat hand en spandiensten te verzorgen.
We zullen de aanmeldingensbrieven via de scholen proberen te laten verlopen. Maar men kan zich ook aanmelden via pastoor ruud.verheggen@home.nl 


Tijdens de Vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag zal de Vincentiusvereniging BREUST-EIJSDEN haar jaarlijkse collecte houden. Wij hopen op uw gulle bijdrage.

 


CONTACT 

Wilt u een gesprek met een van onze priesters kunt u contact opnemen met Pastoor Ruud Verheggen 06-53515143, e-mail: ruud.verheggen@home.nl of Kapelaan Robin 06-59706745, e-mail: robinthanni@gmail.com