Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

Email Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 01150001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nlVORMSELPAROCHIES BREUST-EIJSDEN, MESCH EN MARIADORP
 vrijdag 24 maart

Op vrijdag 24 maart zal het vormsel worden toegediend aan onze vormelingen, door Vicaris Smeets. Dit zal plaatsvinden tijdens de H. Mis van 19.00 uur in de kerk van Breust. Graag uw gebed voor onze vormelingen, dat ze mogen beseffen dat de H. Geest hen wil ondersteunen in hun leven.

 

OECUMENISCHE VESPERS ZONDAG 26 MAART 2023
Zo midden in de Vastentijd willen we weer in samenwerking met de Protestantse Kerk in Eijsden een oecumenische vesperviering houden. En wel op zondag 26 maart om 17.00 uur. Deze keer in de Christinakerk. Na afloop is er de mogelijkheid om nog samen te komen op de pastorie.
Het thema deze keer is een nieuwe kans. God geeft ons steeds weer nieuwe kansen om opnieuw te beginnen. Het is aan ons om die kans te grijpen. Eigenlijk mogen we ook aan anderen die kans steeds weer geven. In ieder geval van harte welkom.

 

PALMPASEN.
In het weekend van 1 en 2 april vieren we weer Palm- en Passiezondag. Het begin van de Goede Week. Juist op deze dag staan we stil bij Jezus’ intocht in Jeruzalem, als Koning op een ezel. Tegelijkertijd wordt er ook al gekeken naar het koningschap op het kruis, het lijden. Deze twee kunnen we niet los van elkaar zien. Eigenlijk is het heel mooi om alle vieringen van de Goede Week mee te beleven, zo groei je echt naar Pasen toe.

Zegening Palmtakjes
Tijdens alle H. Missen dit weekend zullen de Palmtakjes gezegend gaan worden. Na afloop van de viering kunt u ze dan mee naar huis nemen om ze daar bij het kruis te plaatsen.

 

GEZINSMIS PALMPASEN BREUST.
Op zaterdag 1 april om 18.00 uur zal er een gezinsmis rondom Palmpasen zijn in de kerk van Breust, de Communicanten zullen dan ook met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken in processie naar de kerk trekken en laten zien dat Jezus welkom is hun leven. Natuurlijk mogen ook alle andere kinderen een palmpasenstok maken en meelopen.

 

VERPLAATSING VAN DE H. MIS ZONDAG 2 APRIL.
Vanwege de wielerwedstrijd met alle afsluitingen er rondomheen zijn we genoodzaakt om de H. Mis van zondag 2 april in Eijsden te verplaatsen naar de kerk van Breust. Het tijdstip blijft wel gewoon 10.00 uur. Als u dit ook door kunt geven aan alle mensen om u heen zodat mensen niet bij een verkeerde kerk staan.