Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

E-mail Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 0115001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nl


  

VASTENACTIE 2024
Vanaf Aswoensdag begint onze Vastenactie weer. De Vastenactie is dit jaar voor het realiseren van sanitaire voorzieningen bij The Bresillac Catholic Basic School in Babaso, Ghana. De paters van SMA zijn al sinds de jaren zeventig werkzaam in het dat gebied. Momenteel is men bezig met de bouw van een schoolcomplex, om de groeiende groep van scholieren onderdak te bieden. De school is al ver gevorderd, maar het project is nog lang niet af. Wat zeker nodig is bij zo’n grote school van circa 400 leerlingen is een adequate sanitaire voorziening. Men denkt voor het realiseren van de toiletvoorzieningen een bedrag van € 11.000 nodig te hebben. Hieraan willen wij dus gaan bijdragen met de vastenactie.


GESPREK

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267 of 06-53515143. Het nummer van kapelaan Boby Thomas is 06-59710549.