Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Met Allerheiligen en Allerzielen willen we ieder jaar stilstaan bij het geheim van het leven, waarvan de dood een onvermijdelijk onderdeel is.

Op zaterdag 30 oktober om 18.00 uur in Breust en op dinsdag 2 november om 19.00 uur in Oost-Maarland staan we heel intens stil bij onze dierbaren waar we afscheid van hebben genomen. Voor hen zullen deze H. Missen in het bijzonder aan God worden opgedragen.

Op zondag 31 oktober om 10.00 uur in Eijsden zullen we Allerheiligen vieren en ’s middags om 15.00 uur zal er een Allerzielenlof plaatsvinden in de kerk van Breust. Tijdens het Allerzielenlof zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar van de parochie Breust-Eijsden worden genoemd en voor hen een kaars worden ontstoken.
Om 17.00 uur in Oost-Maarland zal er een Requiemmis zijn voor de overledenen van het afgelopen jaar. We zullen hun namen noemen en voor hen een kaars ontsteken.

De graven zullen op zondag 31 oktober gezegend gaan worden. In Eijsden na de H. Mis, op het kerkhof aan de Groenstraat na het Allerzielenlof van 15.00 uur en in Oost-Maarland aansluitend aan de H. Mis van 17.00 uur.        

De gedachteniskruisjes die we hebben opgehangen tijdens de uitvaart, kunt u voor Oost-Maarland op zondag of dinsdag na de viering ophalen. Voor Breust en Eijsden kunt u het gedachteniskruisje ophalen na het Allerzielenlof voor in de kerk van Breust of op dinsdagmorgen of donderdagmorgen op het parochiekantoor.


DIGITALE NIEUWSBRIEF

Sinds het begin van de Corona crisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina.
We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich voor de digitale Nieuwsbrief aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl


VERSOEPELINGEN

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten. Gelovigen worden wel uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm of mondkapje door de priester gehandhaafd.
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen. Helaas kunnen de wijwaterbakjes bij de ingangen nog niet gevuld worden. Ook de collecte blijft zoals nu gebruikelijk.


DATA VORMSEL EN COMMUNIE
Ondertussen zijn ook de data voor de Communie en Vormselvieringen voor dit schooljaar weer vastgelegd.

Vormsel
Breust-Eijsden en Mariadorp             11 maart 2022 om 19.00 uur

Communie
Oost-Maarland                                   1 mei 2022 om 9.00 uur
Breust-Eijsden en Mariadorp             1 mei 2022 om 11.00 uur 


Mocht u graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com


Op de eerste vrijdag van de maand wordt er altijd de ziekencommunie bij de mensen thuis uitgereikt. Als u dat wilt of iemand weet die dat zou willen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij het parochiebureau, tel 4091267 of per e-mail parochiebreusteijsden@ziggo.nl.