Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267


Pastoor's praat
Voor 2021 zijn de Misstipendia (kosten) als volgt:

  • Intenties voor missen blijft gelijk: voor weekmis: € 10 en voor zaterdag-/zondagmissen € 25.
  • Begrafenis/huwelijk was € 400; wordt € 440 tenzij mensen kerkbijdragen betalen.
  • Afscheid in crematorium/zonder mis: hetzelfde als begrafenismissen: € 440.
  • Avondwake: zonder uitvaart: € 440; indien gekoppeld aan uitvaart dan geen
    extra bijdrage.
  • Stichtingen: hetzelfde als intenties, maal het aantal jaren.
  • Minimum kerkbijdrage: € 120 (was € 110).
  • Doopsel: vrije gift.

   

CORONAMAATREGELEN

Zodra u de kerk binnenkomt of verlaat dient u een mondkapje te dragen. We verzoeken u ook om het mondkapje te dragen gedurende de H. Mis, natuurlijk met uitzondering voor de H. Communie.

Het maximum aantal toegestane bezoekers van de mis is weer terug naar 30; aanmelden voor de missen op zaterdag en zondag is dus belangrijk, voor de vrijdag hoeft niet. Aanmelden kan alleen voor het eerstvolgend weekend, dus niet al vooruit, telefonisch op dinsdag- of op donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur (tel. 043-4091267) in Eijsden en op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur in Oost-Maarland (tel. 06-51968042). Daarnaast blijven natuurlijk de gebruikelijke maatregelingen van kracht.

 

KERK IS GEEN SPEELPLAATS
Momenteel moeten we constateren dat groepen jeugd rondom de kerk, maar ook in het halletje regelmatig aan het spelen zijn. En niet alleen aan het spelen ook kaarsen opsteken zonder te betalen. Zoals als afgelopen week, ineens alle kaarsen die er lagen waren aangestoken. Dit kan niet. Graag willen we iedereen oproepen om het te melden, als ook de ouders vragen om hun kinderen erop aan te spreken. Want anders moeten we de kerk gaan sluiten en dan wordt iedereen getroffen en dat willen we niet.


UITVAARTEN

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.


Mocht u graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com.


NIEUWSBRIEF

Iedere week wordt er voor alle samenwerkende parochies een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en een troostend woord. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar parochiebreusteijsden@ziggo.nl.


 


     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved