Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
VASTENACTIE

Ondertussen zijn de meeste opbrengsten van de Vastenactie bekend. Graag wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Mocht u nog iets willen doen. U kunt een bijdrage overmaken naar Missiesecretariaat Bisdom Roermond NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. Nkwanta. De opbrengsten afgerond zover ze nu bekend zijn. Breust-Eijsden € 1300, Gronsveld € 586,-Mariadorp € 407, Oost-Maarland € 330,-. Daarnaast zijn er mensen die het rechtstreeks hebben overgemaakt. De exacte bedragen daarvan weet ik nu niet, maar bedraagt ook minimaal enkele honderden euro’s.


DANK AAN DE VRIJWILLIGERS

Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich de laatste tijd zo druk hebben ingezet voor het welslagen van alle vieringen met Pasen. Juist dan is de inzet van alle vrijwilligers hard nodig. En dan mag u denken aan de mensen die de kerken hebben gepoetst en weer hebben versierd. Degene die de kerkenwas hebben verzorgd. Heel bijzonder natuurlijk onze kosters die extra drukke dagen hebben met alle vieringen en alles weer extra weghalen en inrichten enz.

Natuurlijk de lectoren, misdienaars en acolieten, degenen die de muziek en zang hebben verzorgd. Zonder al deze mensen kan ik niets.


Bijzonder dank

Heel bijzonder wil ik de mensen bedanken die zo ontzettend hard hebben gewerkt in Rijckholt zodat we de kerk met Pasen toch weer open hebben kunnen maken. Er moest daar erg veel nog gedaan worden, qua opruimen, poetsen inrichten. En dat is gelukt dankzij de inzet van een aantal mensen. Heel veel dank daarvoor.


Paaskaars cadeau

Tijdensde H. Mis van Pasen kreeg in de kerk van Mariadorp dhr. Henri Leckner de Paaskaars van het afgelopen jaar cadeau vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger voor de parochie. Vanwege de maximale leeftijd wat mag als kerkmeester is hij daarmee nu gestopt, maar hij blijft zich nog met hart en ziel inzetten als vrijwilliger. Daarvoor dank en weer een voorbeeld voor anderen.

 


CORONAMAATREGELEN

Zodra u de kerk binnenkomt of verlaat dient u een mondkapje te dragen. We verzoeken u ook om het mondkapje te dragen gedurende de H. Mis, natuurlijk met uitzondering voor de H. Communie.

Het maximum aantal toegestane bezoekers van de mis is weer terug naar 30; aanmelden voor de missen op zaterdag en zondag is dus belangrijk. Aanmelden kan alleen voor het eerstvolgend weekend, dus niet al vooruit, telefonisch op dinsdag- of op donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur (tel. 043-4091267) in Eijsden en op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur in Oost-Maarland (tel. 06-51968042). Daarnaast blijven natuurlijk de gebruikelijke maatregelingen van kracht.

 

Mocht u graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com.


NIEUWSBRIEF

Iedere week wordt er voor alle samenwerkende parochies een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en een troostend woord. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar parochiebreusteijsden@ziggo.nl.


Op de eerste vrijdag van de maand wordt er altijd de ziekencommunie bij de mensen thuis uitgereikt. Als u dat wilt of iemand weet die dat zou willen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij het parochiebureau, tel 4091267 of per e-mail parochiebreusteijsden@ziggo.nl.