Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

Email Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 01150001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nlZIEKENCOMMUNIE
Op de eerste vrijdag van de maand brengen we steeds de ziekencommunie bij onze zieken thuis. Mocht u mensen weten die graag thuis de Communie willen ontvangen omdat ze niet meer (of tijdelijk niet meer) naar de Kerk kunnen komen, geef dat even door. Zodat we met hen een afspraak kunnen maken.

 


CONTACT 

Wilt u een gesprek met een van onze priesters kunt u contact opnemen met Pastoor Ruud Verheggen 06-53515143, e-mail: ruud.verheggen@home.nl of Kapelaan Robin 06-59706745, e-mail: robinthanni@gmail.com