Oost-Maarland Eijsden

Sint Christina


Wie was de Heilige Christina en wat weten we eigenlijk van haar?

Christina is de naam van drie Heiligen, die soms met elkaar verward en misschien ook daarom in de Rooms-Katholieke kerk op dezelfde dag, op 24 juli, gevierd worden.

 

Christina van Tyrus wordt zowel in het Oosten als in het westen gevierd. De Grieken noemen haar zelfs "grootmartelares". Doch over de aard en tijdstip van haar marteldood (waarschijnlijk is zij in de zee verdronken) weten wij niets met zekerheid.

 

Christina van St. Truiden, de Wonderbare, is afkomstig van Brusthem bij St. Truiden in België en leefde van 1150 tot 1224. Haar zware boetedoening voor het heil van de zondaren en de zielen in het vagevuur, moeten volgens de overlevering verbijsterend zijn geweest. In 1863 keurde de bisschop van Luik de verering van haar relikwieën goed. Zoals voor de meeste plaatselijke heiligen heeft een plechtige heiligverklaring nimmer plaats gehad.

wp8af28224.png

Christina van Bolsena moet de heilige zijn, die in Eijsden wordt vereerd. Waarschijnlijk heeft zij geleefd rond het jaar 300 na Chr., toen Diocletianus keizer van het Romeinse Rijk was. Dat was de tijd, waarin de jonge Christelijke Kerk fanatiek wordt vervolgd. Zij zou geboren zijn in de buurt van het meer van Bolsena, doch historisch gezien valt er over haar persoon en haar lotgevallen weinig met zekerheid te zeggen.

 

Haar kleurrijke legende verhaalt, hoe zij de meest afschuwelijke martelingen heeft ondergaan, maar steeds door de kracht van Gods genade haar geloof trouw kon blijven. Haar levensbeschrijving lijkt sterk op die van de Heilige Barbara. Ook Christina wordt door haar vader, een Romeins veldheer, in een toren opgesloten, waar zij tezamen met haar dienaressen gedwongen wordt gouden afgodsbeelden te vereren. Zij ontsnapt uit haar gevangenis, vernietigt de afgodsbeelden en schenkt het goud aan de armen. Haar vader laat haar daarop opnieuw gevangen nemen en haar jonge lichaam vreselijk geselen.

 

Wanneer men haar op een rad vastbindt en het vuur eronder aansteekt, slaan de vlammen plots naar buiten en doden de omstanders. Beschuldigd van tovenarij, bindt men haar een molensteen om de hals en werpt haar in de zee. Maar de engelen houden haar boven water, zodat zij van de verdrinkingsdood wordt gered. Volgens de legende zou Christus haar in het water verschenen zijn en haar gedoopt hebben. Door de aartsengel Michaël wordt zij weer veilig aan land gebracht.

 

Haar vader laat haar vervolgens veroordelen tot de doodstraf door onthoofding, doch tijdens het proces valt hij zelf plotseling dood neer. Zijn opvolger laat haar in een brandende oven stoppen, maar ook hier blijft zij ongedeerd en wandelt rustig rond, terwijl zij lofliederen tot God zingt. Giftige slangen worden haar om de hals gehangen, maar deze likken haar zweet af en verkoelen haar lichaam. Ook haar tong wordt uitgesneden. Doch zijn kan blijven spreken en God verheerlijken. Uiteindelijk wordt zij door pijlen gedood.

 

In 1880 heeft men bij Bolsena haar graf met een deel van haar relikwieën teruggevonden. Uit een onderzoek van het gebeente is komen vast te staan, dat zij nog zeer jong was toen zij stierf.

 

De Heilige Christina wordt doorgaans afgebeeld in een lang gewaad met hoofddoek. Verder met als vaste attributen de molensteen, pijlen en een palmtak als teken van haar martelaarschap.