Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
PAASWENS

Halleluja! Zingt de Hemel

En wij stemmen juichend in.

Jezus Leeft! Er wacht ons allen

na de nacht een nieuw begin.

 

Beste Parochianen graag willen wij u ook namens de kerkbesturen u een Zalig Pasen toewensen.

In deze bijzondere periode, welke voor velen van ons niet gemakkelijk is door het Coronavirus, mogen we weten dat Jezus ook voor ieder van ons verrezen is. De dood is geen eindpunt maar de deur naar het eeuwige leven. En wij mogen dankzij Jezus verrijzenis zelf ook delen in die verrijzenis.


Kapelaan Robin Thomas, Pastoor Ruud Verheggen


GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag willen we de kerken ’s middags van 14.30-16.00 uur open hebben voor het bidden van de Kruisweg. Voor de Kruisweg zullen teksten aanwezig zijn in de kerken.


VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
Via de KRO en L1 als ook via rtv Maastricht zullen de vieringen worden uitgezonden op TV. De vieringen vanuit onze parochies zullen deels via het internet, via de Facebookpagina en Youtubekanaal van de parochie worden uitgezonden.
Helaas mogen we geen mensen toelaten tot de vieringen.


ZIEKENCOMMUNIE PASEN.
Helaas mag er geen Communie worden uitgereikt, dus zal ook de Paascommunie niet door kunnen gaan.

OPENSTELLING KERKEN.
We willen de kerken komende periode extra gaan openstellen om zo u de ruimte te geven om binnen te lopen, een kaarsje op te steken en steun te zoeken. De openingstijden zijn.
Maandag            10.00.-12.00       Breust                                 
Dinsdag               18.30-20.00       Oost-Maarland
Vrijdag                 18.30-20.00       Mariadorp         
Zaterdag             10.00-12.00       Breust                 17.30-19.00        Oost-Maarland 
Zondag                10.00-12.00       Eijsden                10.30-12.30        Mariadorp
Tijdens de openingstijden zal ook het Allerheiligste worden uitgesteld. Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen. Wel rekening houden met de adviezen van de overheid.


GESPREK
Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com.


NIEUWSBRIEF

Iedere week wordt er voor alle samenwerkende parochies een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en een troostend woord. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar parochiebreusteijsden@ziggo.nl.


De Eerste H. Communie van Eijsden/Mariadorp is verplaatst naar 13 september, die van Oost-Maarland naar 28 juni. Het vormsel in Eijsden/Mariadorp zal verplaatst worden naar begin van het schooljaar, de definitieve datum is nog niet bekend.

  

Indien u een misintentie heeft opgegeven voor de komende weken of er staat een stichting voor deze periode, kan deze naar een latere datum verschoven worden. Neemt u daarover telefonisch contact op met het parochiebureau tijdens het spreekuur op dinsdag- of op donderdagmorgen of stuur een e-mail.

      Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved