Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

E-mail Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 0115001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nl


  

WAT WIL IK MET MIJN LEVEN?


Ik denk dat we deze vraag allemaal wel eens gesteld hebben. Wat wil ik met mijn leven, wat is mijn toekomst? En het is goed om hierover na te denken. Om de echte vragen over je leven en je persoonlijke levenskeuze niet aan de kant te schuiven, maar er mee aan de slag te gaan.


Tegelijkertijd mogen we ons afvragen wat God met ons leven wil. Door die vraag te stellen blijkt dat je je leven en je toekomst, wie je bent en wat je doet, overgeeft aan Iemand anders, aan God. Hij mag erover beschikken. Zo’n houding is ook een uitdrukking van het vertrouwen dat God zal laten zien op welke manier Hij iemand het meest gelukkig wil maken. Want de bedoeling die God met een mens heeft, druist niet in tegen het wezen van die mens. Integendeel, de mens vindt het meest zichzelf en komt het meest tot ontplooiing als hij beantwoordt aan zijn roeping.


Wat vraagt God van jou? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens Roepingenzondag (21 april). God heeft met ieder mens een bedoeling. Maar welke? Het is niet zo eenvoudig om te ontdekken. Zeker voor jonge mensen niet. Er zijn tal van beroeps-keuzemogelijkheden.


Elke roeping is dus persoonlijk en uniek. Het gaat om de vraag wat God met je leven wil. Zo kan Hij je roepen tot het christelijk huwelijk en je de taak geven kinderen op te voeden. Je kunt je ook geroepen weten om Hem te dienen als priester, diaken of religieus. Dat noemt de Kerk een bijzondere roeping. Het is de moeite waard om daarover na te denken.


Wie worden er geroepen?
Alle mensen worden geroepen, mannen en vrouwen, jong en oud. God heeft voor iedere mens een taak en een bestemming in dit leven. Wat dat betreft is iedere mens door God gewild en door Hem geliefd.


Tijdens Roepingenzondag is ’s middags een bijeenkomst in het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waarop enkele mensen over hun eigen roeping vertellen. Ook is er een rondleiding door het eeuwenoude abdijcomplex en om 16.00 uur is er een roepingenvesperviering in de abdijkerk. Denk je er wel eens over om priester of religieuze te worden? Kom dan eens kennismaken en praat met leeftijdgenoten over hoe zij hun roeping ervaren. Aanmelden via rector@rolduc.nl

 

 

GESPREK

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267 of 06-53515143. Het nummer van kapelaan Boby Thomas is 06-59710549 of mail naar: bobythottakara@gmail.com.