Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND


Pastoor: J.W. Janssen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267, 06 30579 828

Spreekuur: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: info@parochieoostmaarlandeijsden.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur: dinsdag van 17.00-18.00 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND

 

Zaterdag 19 januari – St. Sebastianus

18.00 u OM H. Mis mmv Schutterij St. Sebastianus

Marietje Kluten-van den Boorn;

Jrd. Jean Wolfs en Giel Dassen;

Corné Doumen en Annie Doumen-Konings (st)

Levende en overleden leden van de schutterij. In het bijzonder voor de overleden leden van de broederschap St. Sebastianus: Willy Liebens, Piet Stijns, Nico Broers, George van Maren en Nico Mingels.

 

Dinsdag 22 januari

19.00 u OM H. Mis

Ouders Colla Pleumeekers en Elisabeth Janssen

 

BREUST-EIJSDEN

 

Vrijdag 18 januari

19.00 u Breust H. Mis

Sylvia Kruijthof-Kobbenhaegen (off);

Peter Kruijthof (off);

Ouders Tossings-Janssen;

Overledenen fam. Kreemers (st);

Tot intentie (st)

 

Zaterdag 19 januari

Geen H. Mis in Breust

 

Zondag 20 januari – Doop van de Heer

10.30 u Eijsden H. Mis

Peter Wolfs (off);

Joseph Hessels (off);

Marie-Elise Jacobs-Vliegen (off);

Voor alle dopelingen van 2018

 

Maandag 21 januari

10.30 u Breust H. Mis

 

Woensdag 23 januari

09.00 u Eijsden H. Mis

 

Donderdag 24 januari

09.00 u Eijsden H. Mis

 

Vrijdag 25 januari

19.00 u Breust H. Mis

Jef Stessen (off);

Tot intentie (st)

 

 

Mededeling

In verband met de mis van Schutterij St. Sebastianus om 18.00 u in Oost-Maarland is er op

zaterdag 19 januari geen H. Mis in Breust.

 

De H. Mis van de Doop van de Heer en uitreiking van de doopschelpen van 2018 is op

zondag 20 januari om 10.30 uur in de St. Christinakerk.

 

Op zondag 27 januari 2019 vindt de Vrijwilligersdag plaats. De dag begint met een H. Mis in de St. Christinakerk, daarna is er de ontvangst met een lunch in ’t Kelderke en een lezing door de heer Schins.

 

     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-30579828

Copyright 2017 - All Rights Reserved