Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND

MARIA TENHEMELOPNEMING MARIADORP


Pastoor: R. J. Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267 / 06-53515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur Oost-Maarland: dinsdag van 17.45-18.15 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND


Zaterdag 14 december - 3e weekend van de Advent

19.15 u OM H. Mis

Tiny Maas-Volders v.w. verjaardag

 

Dinsdag 17 december

18.15 u OM Aanbidding en rozenkrans

19.00 u OM H. Mis

Jef Schrijnemaekers (off); Richard en Nelly Lazet-Danze; Roger Kloos v.w. verjaardag

 

Zaterdag 21 december - 4e weekend van de Advent

19.15 u OM H. Mis

Lena Wolfs-Schrooten (off)

 

BREUST-EIJSDEN

 

Vrijdag 13 december

18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans

19.00 u Breust H. Mis

Chretien en Corrie Tossings-Haenen;

Echtpaar Cobben-Boormaerts (st)

 

Zaterdag 14 december

17.00 u Breust H. Mis mmv Koninklijke Harmonie Sainte Cécile en het Trommel- en Klaroenkorps

Voor de levende en overleden leden van de K. H. Sainte Cécile;

Guidy Jeukens (off);

Jrd. Pierre Smeets en overleden familie Smeets-Boersma;

 

Zondag 15 december – 3e zondag van de Advent

10.00 u Eijsden H. Mis

Anna en Paul Theunissen-Jeukens;

Mathieu Theunissen

 

Maandag 16 december

10.30 u Breust H. Mis

 

Donderdag 19 december

9.00 u Eijsden H. Mis

 

Vrijdag 20 december

18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans

19.00 u Breust H. Mis

Jean Kempener (off);

Jrd. Henri Piters

  

Mededeling

Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat oud-pastoor Jo Verhoeven is overleden in zijn geboortedorp Velddriel. Hij was 10 jaar pastoor in onze parochie van 1989 tot 1998. Wij herinneren hem als een lieve, betrokken man en willen hem gedenken in onze gebeden.

 

I.v.m. de feestdagen is het spreekuur van dinsdag 24 december en dinsdag 31 december verplaatst naar respectievelijk maandag 23 december en maandag 30 december.

 

De Vincentiusvereniging BREUST-EIJSDEN heeft nog steeds als doel de “Stille Armoede” in de parochies Breust-Eijsden en Oost-Maarland te stoppen. Om dit te kunnen verwezenlijken mogen wij weer collecteren bij de kerkdeuren na de H. Nachtmissen en de H. Missen op 1e Kerstdag. Wij doen dan ook een beroep op u allen en rekenen weer op uw gulle bijdrage. Het is ook mogelijk uw bijdrage te storten op onze bankrekening, ons Bankrekening-nummer is: NL58RABO0115002987 t.n.v. St. Vinc. Vereniging te Breust-Eijsden. Alvast bedankt.

 

 


     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved