Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND


Pastoor: J.W. Janssen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267, 06 30579 828

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: info@parochieoostmaarlandeijsden.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur: dinsdag van 17.00-18.00 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND

Zaterdag 20 juli

19.00 u OM H.Mis


Dinsdag 23 juli

18.15 u OM Aanbidding en rozenkrans

19.00 u OM H. Mis


 

Zaterdag 27 juli

19.00 u OM H. Mis

Jrd.Melanie Bemelmans-Nijsten

Mededeling:

Graag willen wij iedereen bedanken voor het wel slagen van de sacramentsproccessie in Oost-Maarland.Zo hebben we weer laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn.in samenwerking.

 

 

BREUST-EIJSDEN

    

Vrijdag 19 juli

18.30 u Breust Aanbidding 

19.00 u Breust H. Mis

Laurent Frambach (off)

Jtd.Mathieu Tossings

Ouders Trypsteen-Levaux en fam.


Zaterdag 20 juli

Geen H.Mis in Breust

13.00 Breust Huwelijk Stefan Bekkers en Daisy Beckers

 

Zondag 21 juli

10.30 u Eijsden H. Mis


 

Maandag 22 juli

10.30 u Breust H. Mis

 

Woensdag 24 juli

geen h.mis

 

Donderdag 25 juli

geen h.mis

 

Vrijdag 26juli

18.30 u Breust Aanbidding

19.00 u Breust H. Mis

Fien Ramaekers-Dautzenberg(off)

Mia Wetzels-Lemmens(off)

Wiel Heye (off)

Riet Rubens-Smeets(off)


Mededeling:

Vanwege de vakantieperiode is er op zaterdag geen H.Mis in Breust

Vanaf volgende week is er tot 1 oktober geen H.Mis op woensdag en dondermorgen in Eijsden.. 

  

     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-30579828

Copyright 2017 - All Rights Reserved