Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND

 

Pastoor: J.W. Janssen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267, 06 30579 828

Spreekuur: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: info@parochieoostmaarlandeijsden.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur: dinsdag van 17.00-18.00 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND

 

Zondag 25 maart – Palmzondag

09.00 u OM H. Mis Gezinsviering mmv Zangvûegelkes

Ouders Heugen-Bosch; Jrd. Denise Bessems-Hessels

Dinsdag 27 maart

19.00 u OM H. Mis

Vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag

15.00 u OM Kruisweg en Kruisverering

Zaterdag 31 maart – Stille Zaterdag

21.00 u Paaswake in Breust

Zondag 1 april – Pasen

10.30 u OM H. Mis mmv St. Joseph-/St. Martinuskoor

Voor alle overledenen fam. Rompelberg;

Alphons Rekko en ouders Huls-Jacobs;

Mathieu van Aubel;

Jean Roosen v.w. verjaardag;

Ouders Roosen-Smeijsters

Maandag 2 april – Tweede Paasdag

10.30 u H. Mis in Breust

 

Mededelingen

Tijdens de mis op zondag 25 maart zullen de palmtakken gewijd worden. Deze mis wordt opgeluisterd door de Zangvûegelkes. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

 

BREUST-EIJSDEN

 

Vrijdag 23 maart

18.30 u Breust Uitstelling van het Allerheiligste en Kruisweg

19.00 u Breust H. Mis

Ouders Trijpsteen-Levaux en familie

Zaterdag 24 maart – Palmpasen

18.00 u. Breust Gezinsviering met Palmpasenprocessie vanaf de Bron

naar de kerk mmv Ensemble St. Cecile

6-wknd Willy Liebens;

Jrd. Lido Bogaert;

Jrd. ouders Dassen-Custers-Paulissen en fam.;

Lucie Dassen-Beijers v.w. verjaardag

Zondag 25 maart

10.30 u Eijsden H. Mis mmv Schola

6-wknd Riek van Gog;

Jrd. Colla Jacobs

Maandag 26 maart

10.30 u Breust H. Mis

Woensdag 28 maart

08.45 u Ochtendgebed

09.00 u Eijsden H. Mis

Donderdag 29 maart – Witte Donderdag

19.00 u Eijsden H. Mis mmv Schola. Aanbidding tot 20.30 u.

Ouders Huijnen-Tercafs

Vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag

15.00 u Breust Kruisweg

Zaterdag 31 maart – Stille Zaterdag

21.00 u Breust Paaswake mmv St. Martinus-/St. Josephkoor

Chretièn en Corrie Tossings-Haenen

Zondag 1 april - Pasen

10. 30 u H. Mis in Oost-Maarland

Maandag 2 april – Tweede Paasdag

10.30 u Breust H. Mis mmv St. Christinakoor

Echtpaar Bergmans-Martens;

Martin Martens;

Jrd. Jean Stevens;

Jrd. Robert van der Mullen en overleden ouders van der Mullen-Kuppeveld

 

Mededelingen

 

- Op zaterdagavond 24 maart begint om 18.00 u bij de Bron de zegening van de Palmtakken

waarna in processie naar de kerk wordt gegaan waar de H. Mis wordt voortgezet met medewerking van een ensemble van Harmonie St. Cecile. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

- Op Tweede Paasdag is vanwege het wielrennen de mis van 10.30 u niet in Eijsden maar in Breust

- Vastenactie: Hulp aan “Maarten Luther King”. In de week voor Pasen zullen onze vrijwilligers weer

langs de deur gaan aan bij u aanbellen, laat ze niet in de kou staan.

Zij doen dit niet voor zichzelf maar voor de armste kinderen in ons

- Op zondag 15 april om 10.30 uur in Breust viert Belcanto haar 50-jarig jubileum

 

Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden info@parochieoostmaarlandeijsden.nl 043-4091267, 06-30579828

Copyright 2017 - All Rights Reserved